αιμοϊστοβλάστη


αιμοϊστοβλάστη
Κύτταρο που θεωρείται το αρχέγονο (μητρικό) κύτταρο του μυελού των οστών απ’ όπου παράγονται όλα τα κυτταρικά στοιχεία του αίματος. Η α. λέγεται και αιμοκυττοβλάστη ή αιματοκυτταροβλάστη. Το κύτταρο αυτό είναι ένα από τα λεγόμενα δικτυοενδοθηλιακά. Πρόκειται για κύτταρα που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του σώματος αλλά αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα, εξαιτίας των κοινών λειτουργικών τους ιδιοτήτων.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αίμα — Ρευστός ιστός του οποίου τα στερεά κυτταρικά στοιχεία αιωρούνται σε μια ροώδη μεσοκυττάρια ουσία, που ονομάζεται πλάσμα. Κυκλοφορεί σε ένα σύστημα αγγείων, το κυκλοφορικό σύστημα, και αντιπροσωπεύει για τα ανώτερα ζώα το μέσο με το οποίο… …   Dictionary of Greek

  • αιμοκυττοβλάστη — Βλ. λ. αιμοϊστοβλάστη …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.